Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Transporter

Utsläpp av koldioxid från transportsektorn ska minska.

Vårt transportsystem ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser. I Västerås står transporterna för omkring en femtedel av de totala koldioxidutsläppen. Transportsektorn är den enda sektorn idag där utsläppen ökar. Transportsektorn är också den sektor där det är svårast att hitta alternativ till fossila bränslen.

Inom Västerås stad arbetar vi på många plan för att öka hållbarheten i transportsystemet. Detta är särskilt viktigt eftersom staden växer för varje år. Framtiden kommer förhoppningsvis att innebära att näringsliv, inpendling och inflyttning ökar i omfattning. En stad i tillväxt kräver ett transportsystem som är flexibelt och framtidssäkrat. I Västerås stads Trafikplan slås fast att det övergripande målet för trafiken är att bibehålla biltrafiken på dagens nivå samtidigt som kommunens befolkningen ökar.

I Västeråsbarometern kan vi följa arbetet genom årliga rapporter om bl a fordonsbestånd, bränsleförbrukning och trafikräkningar.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2021-09-20
Huvudområde TEMA.3