Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Luft

Samtliga ämnen som nämns i miljökvalitetsnormerna för utomhusluft ska vara under den övre utvärderingströskeln senast år 2020.

Luften i Västerås är generellt sett bra. De geografiska och topografska förutsättningarna med platt landskapsbild och närhet till Mälaren gör att ventilationen genom staden är bra och det bidrar till att halterna av luftföroreningar oftast är låga. Men för att kunna fortsätta ha bra luft och dessutom minska vårt bidrag som följer med luften bort från Västerås arbetar vi ständigt med att öka vår kunskap om luftföroreningars uppkomst och effekt, samt hur man kan motarbeta förekomsten av föroreningarna. Vi arbetar kontinuerligt med att övervaka luftkvalitén genom mätningar och beräkningsmodeller. Vi försöker också att förebygga problemen som kan uppstå redan i stadsplaneringen. Utöver detta arbetar vi med trafikplanering samt satsning på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Biltrafiken är den största bidragande orsaken till dålig luft och därför är det också viktigt att arbeta med just åtgärder som kan minska bilåkandet.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås
Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2021-03-16
Huvudområde TEMA.5